ON / OFF Spotlight

ON / OFF Spotlight

Wyłączanie i uruchamianie Spotlight w OSX Aby wyłączyć indexowanie w systemie wystarczy wpisać w terminalu prostą komendę: sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist Aby ponownie włączyć indexowanie, kolejna prosta komenda: sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist Cała filozofia:) Prawda, że proste?:)