Thunderspy

Thunderspy

Hi there, long time no see 🙂 I haven’t been wring for a long time now. Time to slowly, start all over again:) So, today just a reminder. A new security problem has been discovered in Intel’s Thunderbolt USB-C connectors.

Rotherham Rescue Dog Center

Nie wspominałem , nigdy o tym ale jedno z moich hobby, to robienie krótkich filmików video. Ostatnio zostałem poproszony o zrobienia, krótkiego filmiku dla instutucji zajmującej się, ratowanie piesków. W skrócie adopcja. Filmik jaki zrobiłem, pokazuję adoptowane pieski i ich